Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce

Plné znění otázky

Zaměstnanec, starobní důchodce s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, vyčerpal v roce 2023 podpůrčí dobu pro výplatu dávek nemocenského pojištění. Po ukončení pracovní neschopnosti čerpal dovolenou. Bohužel musí na operaci a byla mu vystavena nová pracovní neschopnost. Na dávky nemocenského pojištění v roce 2023 nemá nárok z důvodu vyčerpané podpůrčí doby. Má nárok na 14 kalendářních dní náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Aktualizace směrnic BOZP
Účtování geometrického plánu
Zpevnění cesty, plochy
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Pracovní neschopnost zaměstnance
Náhrada mzdy během DPN
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy při DPN
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Příjmy na mateřské dovolené
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Práce přesčas ve státní svátek
Náhrada za svátek při neomluvené absenci

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku