Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022

Vydáno: 8 minut čtení

Jako každoročně uvádíme přehled parametrických údajů v oblasti mzdového účetnictví. Základem pro jejich výpočet jsou údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020. Nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které nabývá účinnosti 1. 1. 2022, obsahuje i redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022, základní výměru důchodu pro rok 2022 a zvýšení důchodů v roce 2022.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

  1. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 36 119 Kč.
  2. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 1,0773.

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2022 výše

  1. první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 17 121 Kč,
  2. druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 155 644 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2022 činí 3900 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2022

1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2022 se zvyšují od 1. ledna 2022 tak, že

  1. základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,
  2. procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,3 % procentní výměry důchodu, která náleží k

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nemocenské
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do invalidního důchodu
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda

Související předpisy

356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
253/2021 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
297/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
231/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Související otázky a odpovědi

Vyplnění ELDP
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odměna jednatele 2020
Vliv zvýšení minimální mzdy na výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance
Zaručená mzda a průměrný výdělek pro náhradu mzdy
Souběh zaměstnání a OSVČ (vedlejší) z hlediska nemoci a dovolené
Roční odměna a rozpočet do průměru
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Odměna učni na praxi
Náhrada mzdy - doprovod do nemocnice
Placené volno
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Odměny členů orgánů právnických osob