Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022

Vydáno: 8 minut čtení

Jako každoročně uvádíme přehled parametrických údajů v oblasti mzdového účetnictví. Základem pro jejich výpočet jsou údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020. Nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které nabývá účinnosti 1. 1. 2022, obsahuje i redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022, základní výměru důchodu pro rok 2022 a zvýšení důchodů v roce 2022.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

  1. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 36 119 Kč.
  2. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 1,0773.

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2022 výše

  1. první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 17 121 Kč,
  2. druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 155 644 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2022 činí 3900 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2022

1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2022 se zvyšují od 1. ledna 2022 tak, že

  1. základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,
  2. procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,3 % procentní výměry důchodu, která náleží k

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nemocenské
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda

Související články

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Vyplnění ELDP
Navýšení mzdy
Odměny členů orgánů právnických osob
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Vyplnění ELDP
Náhrada mzdy - doprovod do nemocnice
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Neproplacená dovolená
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele

Související předpisy

356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
253/2021 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
297/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
231/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů