Plat za odpracovanou část směny první den nemoci

Plné znění otázky

Zaměstnanec s osmihodinovou pracovní dobou odpracuje 3 hodiny ze své směny, pak je 2 hodiny u lékaře, který ho uzná dočasně práce neschopným již od tohoto dne, pak odpracuje další 2 hodiny (dodělá svou práci) a hodinu před koncem směny odejde na nemocenskou. Kolik hodin mu má být tento první den nemoci zaplaceno - 5 (jen odpracované) nebo 7 (tedy včetně lékaře jakožto překážka v práci)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená po mateřské dovolené
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Darování krve a krevní plazmy
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Dlouhodobé ošetřovné
Work-life balance
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Změna úvazku a dovolená
Náhrada mzdy během DPN
Náhrada mzdy u DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost zaměstnance
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Náhrada mzdy při DPN
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Pracovní volno, jednání u notáře
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023

Související předpisy

§ 191, 199 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce