Nemocenská a rodičovská dovolená .

Plné znění otázky

Zaměstnankyně je na rodičovské dovolené, dítěti budou tři roky 16. 3. 2024. Máme tedy za to, že rodičovská dovolená trvá do 16. 3. 2024. Do firmy zaslala email s informací, že od 1. 3. 2024 jí byla vystavena neschopenka (důvodem je rizikové těhotenství) a od 26. 4. 2024 bude žádat o peněžitou pomoc v mateřství. O předčasné ukončení rodičovské dovolené zaměstnankyně písemně nepožádala. Oznámila jen vznik dočasné pracovní neschopnosti. Mám za to, že náhradu za nemoc v prvních 14 dnech nemoci jí firma platit nebude a do přílohy k žádosti o dávku bude uvedeno, že rodičovská dovolená je čerpána do 16. 3. 2024. Po tomto datu ji budou vypláceny nemocenské dávky. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Výkon práce pro účely dovolené
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Výplatní termín
Umístění požární značky
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Pracovní neschopnost zaměstnance
Náhrada mzdy během DPN
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Náhrada mzdy při DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Příjmy na mateřské dovolené
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení
Proplacení dovolené
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění