Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením

Vydáno: 7 minut čtení

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen SD EU) letos v únoru vydal rozhodnutí, které se zabývá povinnostmi zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, kteří nemohou nadále vykonávat svoji práci z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti. S rozhodnutím by se zaměstnavatelé měli seznámit, neboť dle mého názoru může vést k přehodnocení stávající judikatury Nejvyššího soudu, která se zabývá vztahem mezi povinností převést zdravotně nezpůsobilého zaměstnance na jinou práci a možností zaměstnavatele propustit takového zaměstnance.

Povinnost přijmout přiměřené opatření

Podle antidiskriminačního zákona má zaměstnavatel povinnost přijmout opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením (mimo jiné) přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání. Tato povinnost není absolutní, zaměstnavatel nemusí přijmout opatření, které by pro něj představovalo nepřiměřené zatížení. Nepřijetím přiměřeného opatření se zaměstnavatel dopustí nepřímé diskriminace.

Povinnost přijmout přiměřené opatření byla stanovena za účelem alespoň částečného narovnání příležitostí, tedy aby lidé s postižením měli v pracovním životě srovnatelné příležitosti jako ostatní zaměstnanci. V podro

Související dokumenty

Související pracovní situace

Převedení na jinou práci
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co přináší novela zákoníku práce
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Povinný podíl za rok 2020

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Úklidové služby
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Náhrada mzdy během DPN
Insolvence zaměstnance
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Zaměstnání cizinců na DPP
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem