Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením

Vydáno: 7 minut čtení

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen SD EU) letos v únoru vydal rozhodnutí, které se zabývá povinnostmi zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, kteří nemohou nadále vykonávat svoji práci z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti. S rozhodnutím by se zaměstnavatelé měli seznámit, neboť dle mého názoru může vést k přehodnocení stávající judikatury Nejvyššího soudu, která se zabývá vztahem mezi povinností převést zdravotně nezpůsobilého zaměstnance na jinou práci a možností zaměstnavatele propustit takového zaměstnance.

Povinnost přijmout přiměřené opatření

Podle antidiskriminačního zákona má zaměstnavatel povinnost přijmout opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením (mimo jiné) přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání. Tato povinnost není absolutní, zaměstnavatel nemusí přijmout opatření, které by pro něj představovalo nepřiměřené zatížení. Nepřijetím přiměřeného opatření se zaměstnavatel dopustí nepřímé diskriminace.

Povinnost přijmout přiměřené opatření byla stanovena za účelem alespoň částečného narovnání příležitostí, tedy aby lidé s postižením měli v pracovním životě srovnatelné příležitosti jako ostatní zaměstnanci. V podro

Související dokumenty

Související pracovní situace

Převedení na jinou práci
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Co přináší novela zákoníku práce
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Náhradní plnění po dvou novelách
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2015
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Úklidové služby
Zaměstnání cizinců na DPP
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Zaměstnání cizince v ČR
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ