Stravenkový paušál

Vydáno: 24 minut čtení

Novinka pro rok 2021 v podobě stravenkového paušálu umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům daňově zvýhodněný příspěvek na stravování v peněžní formě. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „zákoník práce“ nebo „ZP“) v ust. § 236 stanoví zaměstnavateli povinnost umožnit zaměstnancům v průběhu pracovní směny stravování. To však neznamená, že zaměstnavatel je povinen stravu zaměstnancům zajistit nebo na ni přispívat. Povinnost umožnit stravování znamená např. zajištění, aby zaměstnanec v době přestávky mohl ve vhodném prostoru sníst své jídlo nebo se mohl vzdálit z pracoviště a najíst se např. v restauraci, bufetu apod.

Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne, že bude svým zaměstnancům na jejich stravné přispívat, jedná se o dobrovolný zaměstnanecký benefit a související podmínky stanoví zaměstnavatel podle svého rozhodnutí (obvykle je vymezí vnitřním předpisem). Jediným možným omezením je daňové posuzování tohoto benefitu, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.

V současné době mohou zaměstnavatelé při poskytování daňově zvýhodněného stravování volit mezi třemi způsoby. Jedná se o zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení, prostřednictvím jiných subjektů (např. poskytováním stravenek) a od roku 2021 také v peněžní podobě formou stravenkového paušálu. Právě na tuto novinku se v textu více zaměříme. Možnost peněžního příspěvku na stravování nebyla zakázána ani do 31. 12. 2020, ale toto plnění nebylo na straně zaměstnance daňově zvýhodněno. Možnost nového peněžního přispívání zaměstnavatele na stravování zaměstnanců neznamená zánik stravenek nebo závodních jídelen. Záleží pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, jaký způsob zvolí. Důležitým kritériem budou mimo jiné také související daňové dopady.

Všechny tři typy daňově zvýhodněných příspěvků na stravování zaměstnanců jsou řešeny ve stejných ustanoveních zákona o daních z příjmů [§ 6 odst. 9 písm. b) a ust. § 24 odst. 2 písm. j) bod. 4 ZDP]. Přesto se však nelze domnívat, že daňové dopady budou stejné. Každý druh plnění je potřebné pečlivě posoudit a vyhodnotit všechny souvislosti.

 

Způsob daňově zvýhodněného stravování

Daňové posouzení u zaměstnavatele ust. § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP

Daňové posouzení u zaměstnance

ust. § 6 odst. 9 písm. b) ZDP

Zajištění stravování ve vlastních stravovacích zařízeních.

Daňově uznatelné jsou v tomto případě náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin. Zaměstnavatelé tedy na základě vlastní kalkulace vyčíslí, jak se na ceně jídla, které poskytují zaměstnancům, podílí provozní náklady (nájem, elektrická energie apod.) a kolik činí hodnota potravin. Částku odpovídající hodnotě potravin zaměstnavatel obvykle požaduje po zaměstnanci k úhradě (přijaté částky jsou součástí zdanitelných výnosů zaměstnavatele).

Z

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Daňové aktuality
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Zaměstnanecké akcie
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Daňové aktuality
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Kontrola zdaňování příjmů
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
FKSP a produkty na stáří
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Zaměstnanecké benefity
Finanční příspěvek na dovolenou
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Jednatel bez odměny a benefit
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Stravenkový paušál v roce 2023
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Určení správného průměrného čistého výdělku pro úřad práce při změně pracovního úvazku po rozhodném období
Pracovní úraz
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Nemocenská a rodičovská dovolená .

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad