Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance

Vydáno: 14 minut čtení

Nové generace zaměstnanců přicházející na pracovní trh přináší i nový pohled na úlohu práce v životě zaměstnanců a důležitost volného času. Konkrétně více než 80 % tzv. mileniálů (tj. lidí narozených přibližně mezi lety 1980 a 2000) při nástupu do práce zvažuje, jaký bude mít pracovní pozice dopad na jejich work-life balance. Zaměstnanci v této generaci, ale i v generacích dalších, daleko více dbají na svůj volný čas a jeho využití. Očekávají tak od zaměstnavatele, že na tyto jejich potřeby bude reagovat: že jim umožní čerpat více volných dnů a zároveň jim poskytne benefity využitelné k realizaci aktivit v rámci tohoto volného času. Zaměstnavatelé se na druhé straně snaží zaměstnancům vyjít vstříc, zvýšit tak jejich loajalitu a zamezit jejich fluktuaci. Následující článek se zaměřuje na vybrané volnočasové zaměstnanecké benefity.

1. Benefity k zajištění volného času zaměstnanců

Sick days, free days a jiné druhy volna

Sick days neboli indispoziční volno je placené volno, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům za účelem překlenutí krátkodobých zdravotních indispozic. Zaměstnanec přitom zpravidla nemusí tento svůj zdravotní stav nijak prokazovat (např. potvrzením od lékaře). U některých zaměstnavatelů bývá tento benefit poskytován i v případě zdravotní indispozice členů domácnosti zaměstnance. Objevují se pak i další druhy placeného volna, jako např. free days, které jsou poskytované za účelem vyřízení osobních či jiných záležitostí, nebo např. happy days, tj. prakticky neomezené pracovní volno.1)

Výhodou těchto forem benefitů je, že pokud je nárok na takovéto volno a odměna plynoucí při jeho čerpání stanovená v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní či jiné smlouvě, jedná se o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele [viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „ZDP“]. Na straně zaměstnance se poté jedná o příjem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, který spadá do základu daně z příjmů ze závislé činnosti. Bude tak také součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Další výhodou je, že zaměstnavatel není při stanovování podmínek limitován. Lze tak stanovit např. počet poskytovaných dnů a období jejich

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravenkový paušál
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Odměňování a související nároky členů zastupitelstev

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související otázky a odpovědi

Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
FKSP a produkty na stáří
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Zaměstnanecké benefity
Roční zúčtování - souběh zaměstnání
Přeplacené odstupné (navazující otázka na DAUCID: 24436)
Finanční příspěvek na dovolenou
Roční odměna a rozpočet do průměru
Jednatel bez odměny a benefit
Sick day v hodinách?
Náhrada mzdy při DPN
Odměna za doporučení a průměrný výdělek