Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy

Plné znění otázky

Jak je to s možností poskytovat benefity v roce 2024? Jde nám zejména o možnost poskytovat obědy bývalým zaměstnancům a pak ještě o to, když zaměstnancům nabíjíme benefitní karty, na kterých mají nyní něco „naspořeno“ (a ta částka může být třeba i 30 000 Kč). Jak se to bude od příštího roku počítat? Počítá se jako poskytnutí benefitu den připsání částky na tuto kartu, nebo až když to zaměstnanec vyčerpá? Setkali jsme se s názorem, že je rozdíl v tom, když benefitní společnost fakturuje nabité částky zaměstnavateli ihned po nabití, nebo jestli je fakturuje až v momentě, když je zaměstnanec použije. A jak se budou nově hodnotit částky, které byly poskytnuty v roce 2023? Mohli byste nám tuto oblast osvětlit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Dočasné přidělení zaměstnance
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravenkový paušál
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Převedení zaměstnance na jinou práci
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Průměrný čistý měsíční výdělek
Vyplnění ELDP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné

Související předpisy

§ 6.9.b zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.9.d zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů