Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku

Plné znění otázky

Začátkem roku, kdy nebyla příznivá finanční situace, veřejná výzkumná instituce odebrala zaměstnancům osobní ohodnocení a vystavila nové mzdové výměry. Je možné nyní na konci roku, kdy je otázka financování již jasná, vystavit nový mzdový výměr pouze za 12/2023 a přiznat osobní ohodnocení dle finančních možností zpětně?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Odměňování zaměstnanců
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Odměňování zaměstnanců
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
FKSP a produkty na stáří
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Délka pracovní doby
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve ztíženém prostředí
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Odměna v době mateřské dovolené
Příplatky a dohoda o provedení práce
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Výpočet dělené směny
Příplatek za noční a odpolední směnu
Odměna – pracovní výročí
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Úkolová mzda

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce