FKSP a produkty na stáří

Plné znění otázky

Zaměstnancům budeme letos přispívat z FKSP částku Kč 4 000 Kč. Jde o jednorázovou částku, která odchází samostatně z účtu organizace (po předložení a kontroly smlouvy, kde musí být sjednán příspěvek zaměstnavatele). Musí se tato částka nově objevit na potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024 v řádcích 10 – příspěvek zaměstnavatele na daňově podporované produkty? Je to novinka a zatím nevíme, jak zadat do mzdového programu. V případě, že má zaměstnanec více pracovních poměrů u různých zaměstnavatelů, kteří také přispívají na produkty na stáří, budou se tyto částky sčítat, uvedou se v daňovém přiznání a při překročení jakého "limitu" se bude odvádět daň? Je to 50 000 Kč? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Obliba home-office v Evropě roste
Stravenkový paušál
Daňové aktuality
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise

Související otázky a odpovědi

Pojištění zaměstnanců při zahraniční pracovní cestě a náklady na toto pojištění
Zaměstnanecké benefity
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Čerpání FKSP
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Sick day v hodinách?
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Odměna při přiznání starobního důchodu
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Stravenky - příspěvek z FKSP
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
FKSP
Izolačka a základ pro tvorbu přídělu do FKSP

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů