Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské

Plné znění otázky

Je zaměstnavatel povinen vyplácet např. příspěvek na penzijní připojištění, multisportkartu či vánoční dárek pro zaměstnance také zaměstnancům, kteří v daný měsíc nic neodpracují z důvodu dlouhodobé nemocenské, mateřské či rodičovské dovolené? Je to považováno za diskriminaci v každé situaci? Existuje nějaká možnost vyjmutí vyplácení benefitů při zmíněných absencích a lze vázat tyto benefity pouze na výkon práce? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Příprava zákona o zahraniční službě
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Daňové aktuality
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Pracovní situace na portálu Práce a mzda

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Krácení dovolené a ošetřovné
Kompenzační bonus pro OSVČ a provize
Výpočet dovolené za rok 2021
Vyplnění ELDP
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Odměna jednatelky po konci mateřské dovolené
Zaměstnanecké benefity
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Jednatel bez odměny a benefit
Roční zúčtování - souběh zaměstnání
Finanční příspěvek na dovolenou
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Proplacení dovolené
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Navýšení mzdy
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce