Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské

Plné znění otázky

Je zaměstnavatel povinen vyplácet např. příspěvek na penzijní připojištění, multisportkartu či vánoční dárek pro zaměstnance také zaměstnancům, kteří v daný měsíc nic neodpracují z důvodu dlouhodobé nemocenské, mateřské či rodičovské dovolené? Je to považováno za diskriminaci v každé situaci? Existuje nějaká možnost vyjmutí vyplácení benefitů při zmíněných absencích a lze vázat tyto benefity pouze na výkon práce? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Krácení dovolené a ošetřovné
Kompenzační bonus pro OSVČ a provize
Vyplnění ELDP
Výpočet dovolené za rok 2021
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Proplacení dovolené
Odměna jednatelky po konci mateřské dovolené
Jednatel bez odměny a benefit
Zaměstnanecké benefity
Roční zúčtování - souběh zaměstnání
Finanční příspěvek na dovolenou
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Roční odměna a rozpočet do průměru
Pořadí srážek ze mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus a omezení zakázek

Související články

Příprava zákona o zahraniční službě
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce