Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi

Vydáno: 11 minut čtení

Platná právní úprava obsahuje některé instituty směřující k usnadnění zapojení zaměstnanců – rodičů do pracovního procesu. Jedná se mj. o povinnost zaměstnavatele poskytnout těmto zaměstnancům kratší pracovní dobu, nebrání-li tomu vážná provozní překážka, povinnost zaměstnavatele přihlédnout k potřebám rodiče při jeho zařazování do směn nebo relativně nový institut sdíleného pracovního místa. To však nemusí být dostatečné. I proto celá řada zaměstnavatelů hledá další možnosti, jak zaměstnancům v tomto ohledu pomoci, a vytváří nové nástroje umožňující jim skloubit péči o děti s výkonem práce. Příkladem takových snah jsou stále nové zaměstnanecké benefity, ať už v podobě zapojení zaměstnance do dění ve společnosti při dlouhodobějším výpadku z pracovního prostředí (typicky z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené), nebo podpory při výchově dětí formou firemních školek či příspěvků na výchovu dětí. Následující článek se zabývá vybranými benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům s dětmi.

1. Zajištění péče o dítě

Dle informací Ministerstva práce a sociálních věcí chybělo k lednu 2020 v zařízeních péče o předškolní děti přibližně 20 000 míst pro děti mladší 3 let.Ve větších městech jako Praha a Brno byla poté situace ještě nepříznivější, když byl zajištěn počet míst pouze na úrovni méně než 50 % odhadu potřebné kapacity.1)

Pokud tak rodiče mají zájem vrátit se do práce ještě před dovršením 3. roku dítěte, problém s dostupností předškolních zařízení jim tento záměr může značně zkomplikovat. Musí tak hledat jiné možnosti, jak péči o dítě zajistit. S ohledem na stále nízkou nezaměstnanost a problém s obsazením vybraných pracovních pozic vhodnými pracovníky si navíc zaměstnavatelé nemohou dovolit přijít o kvalitní zaměstnance např. právě z důvodu nedostupnosti volného místa v předškolním zařízení.

Na tyto problémy proto reagují i zaměstnavatelé, kteří stále častěji nabízejí některé z následujících typů zaměstnaneckých benefitů:

  • firemní jesle nebo školky,
  • firemní dětské skupiny,
  • příspěvky na soukromé předškolní zařízení,
  • příspěvky na zajištění jiné péče o dítě.

V praxi se stále častěji začínají objevovat firemní školky. Legislativně je možnost zřídit takovou školku zakotvena pouze krátce – do

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Stravenkový paušál
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravenkový paušál
Daňové aktuality
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké akcie
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Daňové aktuality
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
FKSP a produkty na stáří
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Zaměstnanecké benefity
Finanční příspěvek na dovolenou
Jednatel bez odměny a benefit
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Pořadí srážek ze mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené