Stravovací paušál a pružná pracovní doba

Vydáno: 10 minut čtení

V článku „Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech“ zveřejněném v čísle 4 tohoto časopisu se řešily téměř všechny situace související s poskytováním peněžitého příspěvku na stravování. Dalším, neméně důležitým případem je situace, kdy zaměstnavatel uplatňuje pružné rozvržení týdenní pracovní doby.

Principy pružného rozvržení pracovní doby jsou obsahem ustanovení § 85 zákoníku práce. Toto rozvržení zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel. V rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec volí začátek a konec pracovní doby, avšak celková délka směny bez přestávek na oddech nesmí přesáhnout 12 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna ve vyrovnávacím období, které určí zaměstnavatel a které nesmí přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen v kolektivní smlouvě lze toto období vymezit až na 52 týdnů po sobě jdoucích. Současně právní úprava stanoví, kdy nelze pružné rozvržení pracovní doby uplatnit. Jde o případy:

  1. kdy je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu,
  2. v době, kdy čerpá dovolenou,
  3. při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven,
  4. brání-li jejímu uplatnění provozní důvody,
  5. v době důležitých osobních překážek v práci podle § 191 a 191a a
  6. v dalších případech určených zaměstnavatelem.

Ve výše uvedených případech je zaměst

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Stravenkový paušál
Stravenkový paušál
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Mantinely odměňování v soukromé sféře

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
FKSP a produkty na stáří
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Zaměstnanecké benefity
Finanční příspěvek na dovolenou
Jednatel bez odměny a benefit
Stravenkový paušál v roce 2023
Vznik dočasné pracovní neschopnosti v průběhu směny u pružné pracovní doby
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pořadí srážek ze mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce