Stravovací paušál a pružná pracovní doba

Vydáno: 10 minut čtení

V článku „Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech“ zveřejněném v čísle 4 tohoto časopisu se řešily téměř všechny situace související s poskytováním peněžitého příspěvku na stravování. Dalším, neméně důležitým případem je situace, kdy zaměstnavatel uplatňuje pružné rozvržení týdenní pracovní doby.

Principy pružného rozvržení pracovní doby jsou obsahem ustanovení § 85 zákoníku práce. Toto rozvržení zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel. V rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec volí začátek a konec pracovní doby, avšak celková délka směny bez přestávek na oddech nesmí přesáhnout 12 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna ve vyrovnávacím období, které určí zaměstnavatel a které nesmí přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen v kolektivní smlouvě lze toto období vymezit až na 52 týdnů po sobě jdoucích. Současně právní úprava stanoví, kdy nelze pružné rozvržení pracovní doby uplatnit. Jde o případy:

  1. kdy je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu,
  2. v době, kdy čerpá dovolenou,
  3. při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven,
  4. brání-li jejímu uplatnění provozní důvody,
  5. v době důležitých osobních překážek v práci podle § 191 a 191a a
  6. v dalších případech určených zaměstnavatelem.

Ve výše uvedených případech je zaměst

Související dokumenty

Související články

Stravenkový paušál
Stravenkový paušál
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravování zaměstnanců
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Zaměstnanecké akcie
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Kontrola zdaňování příjmů
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Odměňování zaměstnanců

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související otázky a odpovědi

Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Jednatel bez odměny a benefit
Zaměstnanecké benefity
Finanční příspěvek na dovolenou
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Stravenkový paušál v roce 2023
Roční odměna a rozpočet do průměru
Pořadí srážek ze mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Náhrada odměny u DPČ
Program Antivirus a omezení zakázek