Plné znění otázky

Společnost, která se ruší, vyplácí zaměstnancům odstupné. Jeden zaměstnanec, který má pracovní smlouvu na dobu určitou (do 31. 1. 2018), odpracoval více než 2 roky. Dle mého názoru jemu náleží odstupné trojnásobku jeho průměrného výdělku [zákoník práce - § 67 odst. 1 písm. c)]. Ze strany daňového poradce bylo mi řečeno, že dostane odstupné dvojnásobku jeho průměrného výdělku, odůvodnil to tím, že zaměstnanci zůstává odpracovat dva měsíce (prosinec a leden). V jaké výši by měl zaměstnanec dostat odstupné?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Uplynutí doby
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Pracovní posudek

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Skončení pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Chybně vyplacené odstupné
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Zkušební doba
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Zápočtový list = konec pracovní poměru

Související předpisy

§ 52, 67. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce