Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti

Plné znění otázky

Zaměstnanec ve výpovědní lhůtě šel na neschopenku, při kontrole dodržování režimu DPN ovšem nebyl dvakrát zastižen v místě hlášeného pobytu. Záznamy o kontrole byly poslané zaměstnanci do vlastních rukou, na OSSZ a lékaři. NA OSSZ mi bylo řečeno, že zaměstnanci nemusím vyplatit náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschoponosti. Jak dál postupovat, aby to bylo všechno správně právně ošetřené, když mu náhradu vyplatit nechci? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpověď pracovní smlouvy
Nárok na dovolenou za rok 2021
Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neproplacená dovolená
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Průměrný výdělek - výpočet
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Průměrný čistý měsíční výdělek
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Výpočet odstupného
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy během DPN
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 192, 334 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce