Zákonné odstupné ve vyšší částce

Plné znění otázky

Může zaměstnavatel určit vlastní částku zákonného odstupného (vyššího), nebo vždy musí vycházet z násobku průměrného výdělku? Pokud můžu určit vlastní částku, jak zadat informaci o odstupném v ONZ formuláři ČSSZ na 3. straně formuláře? Případně jak informovat UP o výši odstupného? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Odstupné a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Homeoffice a místo výkonu práce doma
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Odstupné
Zkušební doba
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Hromadné propouštění a návraty z dlouhodobých nemocí
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související předpisy

§ 67 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce