Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti

Plné znění otázky

Pro práce ve výšce v Česku platí, že při špatné povětrnostní situaci např. silný vítr (cca 8+ m/s), bouře, krupobití, sněžení či mráz (–10 C°) dohlednost v místě prací menší než 30m se musí práce ve výšce přerušit. Jak se toto ustanovení řeší například na zahraničních pracovištích, kde jsou teploty stále pod –10 (např. finské venkovní pracoviště s teplotou –15 až –20). Když pominu bezpečností přestávky na práci v chladu, dá se za nějakých opatření taková práce ve výšce započít? Zejména práce na lešení, v MEWP, v závěsném koši a na ocelové konstrukci za použití OOPP proti pádu. A silný vítr se týká i práce na klasickém pevném lešení (nepojízdné)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Podpora prodeje - věcné dary
Pojištění TOP managementu
Cestovní náhrady
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Školení první pomoci
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pes na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní postup
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související články

Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Měnící se svět práce a wellbeing
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Letní brigády z pohledu BOZP
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky