Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti

Plné znění otázky

Pro práce ve výšce v Česku platí, že při špatné povětrnostní situaci např. silný vítr (cca 8+ m/s), bouře, krupobití, sněžení či mráz (–10 C°) dohlednost v místě prací menší než 30m se musí práce ve výšce přerušit. Jak se toto ustanovení řeší například na zahraničních pracovištích, kde jsou teploty stále pod –10 (např. finské venkovní pracoviště s teplotou –15 až –20). Když pominu bezpečností přestávky na práci v chladu, dá se za nějakých opatření taková práce ve výšce započít? Zejména práce na lešení, v MEWP, v závěsném koši a na ocelové konstrukci za použití OOPP proti pádu. A silný vítr se týká i práce na klasickém pevném lešení (nepojízdné)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Podpora prodeje - věcné dary
Pojištění TOP managementu
Cestovní náhrady
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Školení první pomoci
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Umístění požární značky
Ochrana zaměstnavatele (zaměstnance)
Lékař zakázal nosit OOPP - obuv
Chemické záchody na pracovišti
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Plnění tlakových lahví
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti

Související články

Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Měnící se svět práce a wellbeing
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době

Související pracovní situace

Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související předpisy

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky