Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR

Vydáno: 8 minut čtení

Dne 9. června 2020 se v Hotelu Panská lícha v Brně uskutečnila volební valná hromada členů Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR. Na pozvání viceprezidenta asociace JUDr. Petra Kožmína, LL.M. dostala příležitost zúčastnit se této nevšední akce i redakce našeho časopisu. A jelikož se takové pozvání neodmítá, vyrazil jsem s velkým očekáváním do Brna.

Hlavním bodem programu letošní valné hromady byla volba členů rady asociace pro další pětileté období. Jednání, které volbě předcházelo, bylo okořeněno hojnou výměnou názorů, což rokování dalo zajímavý náboj. Diskuse se zaměřila zejména na kritické bilancování dosavadního fungování asociace, k němuž měli někteří členové i poměrně zásadní výhrady. Končící rada v čele s prezidentem Jaroslavem Urbánkem tak byla konfrontována s názory těch, kteří volali po změně jak ve fungování asociace, tak i se způsobem její prezentace v očích odborné veřejnosti. Na čem se ale všichni přítomní bez rozdílu shodli, bylo, že je potřeba asociaci zatraktivnit především u mladé generace bezpečnostních a požárních techniků. Ovšem získat pro spolkovou činnost mladé lidi je vskutku náročný úkol, který si žádá značného úsilí a neotřelý přístup.

Dříve než podrobněji vylíčím průběh jednání a volbu samotnou, sluší se krátce připomenout něco málo z bohaté historie Asociace tech

Související dokumenty

Související články

BOZP v digitalizovaném světě
Zaměstnávání cizinců v České republice
Homeworking, trend dnešní doby?
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Homeworking, trend dnešní doby?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Letní brigády z pohledu BOZP
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Měnící se svět práce a wellbeing
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
BOZP, homeworking a home office
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Digitalizace pracovněprávních vztahů

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Bezpečnostní listy na pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Umístění požární značky
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pes na pracovišti
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání