Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce

Vydáno: 12 minut čtení

V rámci kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce řeší inspektoři oddělení BOZP nedostatky na straně zaměstnavatele, setkávají se však i s pochybeními na straně zaměstnanců. Kontrolovanou osobu, tj. tím, koho inspektorát pohání k zodpovědnosti, je vždy zaměstnavatel. Přitom není výjimkou, že za malérem stojí nezodpovědnost zaměstnanců. Snaha urychlit či usnadnit si práci, ať už z důvodu lepšího ohodnocení, nebo kvůli úspoře času třeba na cigaretu. V praxi by se takových situací našlo mnoho…

Inspektor BOZP se stává sběratelem příběhů a nemaje Karla Jaromíra Erbena či Boženu Němcovou, musí je vyprávět sám. Motivem budiž naděje, že čtenáře motivuje, aby se v rámci svých možností zasadil o snižování jevu zvaného „běžné porušování bezpečnosti práce“.

Začneme příběhem, na jehož konci je žena s jizvami na těle a obličeji, o jizvách na duši nemluvě.

Jizvy na těle, o duši nemluvě

V první části příběhu jsem dostal v rámci poradenství dotaz mladíka, který po dokončení školy nastoupil do svého prvního zaměstnání. Popsal, jak se od samotného nástupu do firmy setkával s porušováním bezpečnosti práce. Upozorňoval hlavně na překračování stohovatelnosti palet při skladování a na převážení nebezpečně vysokých stohů vysokozdvižným vozíkem. Jeho připomínky narážely na negativní reakci vedoucího, že přece nikdo nechce jezdit desetkrát. Ostatní zaměstnanci se přizpůsobili a nevadí jim to. Mladý muž však měl obavy, že případná škoda nebo úraz by byly hodnoceny jako jeho chyba. Práce i kolektiv se mu jinak líbily, nechtěl odejít. Dotaz směřoval na to, jak se chránit a nenechat se kvůli dohadům s vedením propustit ve zkušební době.

V odpovědi jsem upozornil, že tzv. běžné porušování bezpečnosti práce se kontrolou OIP vymýtit nedá. Uvedl jsem svou zkušenost, že jakmile na vrátnici dor

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

BOZP v digitalizovaném světě
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Několik poznámek ke kontrole prováděné orgány inspekce práce
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce