Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?

Vydáno: 12 minut čtení

Před nedávnem jsme v časopise BHP představili Asociaci techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR a seznámili naše čtenáře s jejím novým vedením, jež vzešlo z letošních voleb. Tento spolek ale není jediným uskupením, který v České republice sdružuje odborníky v oblasti BOZP a PO. Organizací s ještě delší historií je Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky. Abych se o ní dozvěděl více, využil jsem milého pozvání jejího prezidenta pana Bc. Jana Kleina, MBA, který mi společně s dlouholetým členem představenstva komory panem Miloslavem Agulárem barvitě vylíčil zajímavou historii tohoto sdružení a prezentoval také její současné aktivity.

Pohled do historie komory

Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky (dále jen Komora) oficiálně vznikla v roce 2003. Ovšem málokdo ví, že její historie sahá vlastně až do konce 60. let minulého století. Je to ale poněkud složitý příběh. Přímým předchůdcem Komory byl Cech odborníků pro bezpečnost a hygienu práce, životní prostředí a požární ochranu, který coby samostatné sdružení vznikl v roce 1993. Nejednalo se ale o novou organizaci, nýbrž o nástupce Společnosti pro bezpečnost a hygienu práce, která existovala mezi lety 1989 a 1993. Ta ale přímo navazovala na činnost Komise BOZP, jež fungovala v rámci Československého vědecko-technického svazu už od roku 1969.

Největší rozvoj Komora zažila v devadesátých letech 20. století. Tehdy také měla nejvíce členů – cca dva tisíce. Tato doba sdružování přála. Probíhala transformace hospodářství, s níž na jedné straně byl spojen útlum agendy BOZP a PO u jednotlivých podniků, a na straně druhé vznikaly nové poradenské firmy a živnostníci působící v této oblasti. Podnikající „bezpečáci“ neměli na koho by se obraceli s dotazy a Komora tak byla užitečným poradenským místem. To byla naprosto nová situace, neboť před rokem 1989 byla oblast BOZP řešena jednotlivými resortními ministerstvy. Existovalo tak mnoho resortních předpisů, norem a metodik. Každý resort měl také vlastní vzdělávací

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
BOZP v digitalizovaném světě
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
BOZP v digitalizovaném světě
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Měnící se svět práce a wellbeing
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti

Související otázky a odpovědi

Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)