Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době

Vydáno: 11 minut čtení

Pracovní doba je veškerá doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci (tedy i práci přesčas), a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.

Stanovená týdenní doba je základní pracovní doba, která činí 40 hodin týdně (v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hod. týdně a v třísměnném a nepřetržitém režimu 37,5 hod. týdně). Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. V zákoníku práce je problematika pracovní doby a doby odpočinku upravena v § 78 a následujících.

Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci pracovní doby (odpracované směny, práci přesčas, noční práci, dobu v pracovní pohotovosti). Na žádost zaměstnance je povinen umožnit mu do ní nahlédnout a pořizovat výpisy. Forma evidence pracovní doby není stanovena.

Je známo, že práci přesčas a práci ve dnech pracovního klidu lze nařídit jen výjimečně. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Odpočinek mezi směnami je stanoven na 11 hodin. Zdánlivě jasné a jednoduché, jenže mnoho lidí má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, zaměstnavatel jim nařizuje přesčasy, a oni si neví rady s tím, co je ještě akceptovatelné a kdy už zaměstnavatel porušuje zákon. A navíc, zákoník práce připouští řadu výjimek. Pracovník například ve skutečnosti pracuje v jednom dni místo 12 hodin i 16 hodin a je to podle výkladů některých právníků ještě v souladu se

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Nová právní úprava dovolené
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Novela zákona o inspekci práce
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přestávky v práci
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021

Související otázky a odpovědi

Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas
Krácení dovolené, pracovní úraz
Stávka a její vliv na dovolenou
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zákoník práce
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Směnný provoz
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
111/1994 Sb. o silniční dopravě
478/2000 Sb. , kterou se provádí zákon o silniční dopravě
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 25. část