Školení první pomoci

Plné znění otázky

Mohu s rekvalifikačním kurzem ''člen první pomoci'' provádět školení první pomoci pro vlastní zaměstnance? Bylo mi řečeno že v minulosti mohl školení první pomoci provádět i OZO BOZP, ale údajně byla tato možnost vypuštěna. V § 102 odstavci 6 ZP je odkazováno na školení první pomoci poskytovatelem PLS. Zmíním, že člen první pomoci je ustanoven v § 22 zákona č. 247/2000 Sb. (který je cílen spíše na autoškoly a není zde žádná zmínka o školení ve firmách, tak jak se tyto rekvalifikační kurzy propagují).  

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pracovní volno, jednání u notáře
Zdravotní pojištění v zaměstnání - péče o děti
Odklízení sněhu
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Práce ve ztíženém prostředí
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Umístění požární značky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související články

Nová právní úprava dovolené
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Letní brigády z pohledu BOZP
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Nové nařízení Evropského parlamentu o strojních zařízeních
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)