Praní pracovních oděvů

Plné znění otázky

Jsme sklad, nemáme nějak zvlášť ztížené pracovní podmínky a v podstatě čisté prostředí. Zaměstnanci mají přidělené OOPP. Nemáme ale povinnost přidělovat kompletní oděvy. Zaměstnanci přesto od nás mají přidělena firemní trička, mikinu, termoprádlo. Nemusí nosit ale výhradně tyto oděvy, mohou nosit i své. Praní pracovních oděvů zaměstnancům nezajišťujeme. Zaměstnanci vznesli požadavek, abychom jim poskytli příspěvek na praní pracovních oděvů. Musíme zaměstnancům přispět na praní nebo jim praní zajistit? Pokud bychom jim chtěli v tomto nějak vyhovět, můžeme jim dát prací prášek třeba dvakrát do roka? Musí to zaměstnanec nějak dodanit jako věcné plnění? Je nákup těchto pracích prášků daňově uznatelný pro nás jako zaměstnavatele?  

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Stravenky pro zaměstnance
Mobilní telefon za odměnu
Tiskopis Žádost o RZD
Pracovní úraz
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Roční zúčtování daní
Sleva na dítě
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Úhrada za zkoušku - nezdanitelná část základu daně
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Uplatnění úroků z úvěru v rámci ročního zúčtování daní
Úroky z úvěru za převod družstevního podílu v bytovém družstvu
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Vratka přeplatku na dani zaměstnanci
Dodanění zrušeného životního pojištění zaměstnance

Související články

Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
BOZP mladistvých zaměstnanců
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Letní brigády z pohledu BOZP
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků