Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)

Základní informace

Existují tři druhy stávky:

  1. stávka v rámci kolektivního vyjednávání, upravená zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
  2. stávka bez souvislosti s kolektivním vyjednáváním (u stávky za účelem obrany hospodářských a sociálních zájmů jde podle soudních rozhodnutí o výkon práva na stávku dle čl. 27 Listiny základních práv a svobod; další právní úprava však chybí) a
  3. ostatní stávky, které právní ochrany nepožívají.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odvolání
Převedení na jinou práci
Přeložení
Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Převedení zaměstnance na jinou práci
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021

Související otázky a odpovědi

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Proplacení stravného
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Statutární zástupce
Převod zaměstnance na jinou společnost
Dočasné přidělení
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Zařazování nepedagogických pracovníků dle katalogu prací
Pracovní poměr na dobu určitou
Diskriminace v odměňování
Refundace mzdy
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Převedení na jinou práci
Odvolání z vedoucího pracovního místa a náležitosti převedení na jinou práci