Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)

Základní informace

Existují tři druhy stávky:

  1. stávka v rámci kolektivního vyjednávání, upravená zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
  2. stávka bez souvislosti s kolektivním vyjednáváním (u stávky za účelem obrany hospodářských a sociálních zájmů jde podle soudních rozhodnutí o výkon práva na stávku dle čl. 27 Listiny základních práv a svobod; další právní úprava však chybí) a
  3. ostatní stávky, které právní ochrany nepožívají.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odvolání
Převedení na jinou práci
Přeložení
Dočasné přidělení zaměstnance
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce

Související články

Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Převedení zaměstnance na jinou práci
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného

Související otázky a odpovědi

Převod zaměstnance na jinou společnost
Pracovní smlouva
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Zařazování nepedagogických pracovníků dle katalogu prací
Dočasné přidělení
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Náplň práce
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Pracovní poměr na dobu určitou
Převod zaměstnance bez jeho souhlasu
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Statutární zástupce
Proplacení stravného