Doručení výpovědi

Plné znění otázky

Zaměstnankyně přestala chodit do práce, neomluvila se, nezvedá telefon, není v pracovní neschopnosti a doma jsme jí také nezastihli. Jakým způsobem jí máme doručit okamžité zrušení pracovního poměru dle § 55 odst. 1 písm b) tak, aby bylo prokazatelné, že jí bylo doručeno? Máme použít obálku s modrým pruhem, kterou používají úřady a státní orgány tak, aby mohli použít „doručení fikcí“?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Příjmy ze zaměstnání v Německu
Brigáda v době čerpání řádné dovolené
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Ukončení pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neomluvená absence zaměstnance
Nařízení neplaceného volna
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence a krácení dovolené
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Sjednání více pracovních poměrů
Výpověď daná zaměstnavatelem
Propuštění zaměstnance
Výpověď pracovní smlouvy
Odstoupení z funkce
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Konkurenční doložka
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Přečerpaná dovolená

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Exekuce a odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Doručování písemností
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce