Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice

Vydáno: 8 minut čtení

Odborové organizace si nemohou jednostranně diktovat, jaké prostředky jim má zaměstnavatel poskytnout k výkonu odborové činnosti.

Podle ustanovení § 277 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen „na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady.“

Zaměstnavatelé se přitom stále častěji potýkají s tzv. moderními (virtuálními) odbory, které zaměstnavatelům s odkazem na § 277 zákoníku práce zasílají pravidelně faktury za pronájem komerčních prostor, webová rozhraní a další položky a s poukazem na anonymitu svých členů odmítají prostředky poskytnuté zaměstnavatelem v jeho prostorách (např. samostatnou/sdílenou kancelář vybavenou běžným kancelářským nábytkem, telefon, počítač, uzamykatelnou skříň, případně přístup ke kopírovacímu zařízení atd.).

Zaměstnavatel pak nemá nad výší a podobou takto fakturovaných (jím neobjednaných) polože

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Od jakého okamžiku působí u zaměstnavatele odborová organizace
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod, 1. část
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod, 2. část
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Ochrana oznamovatelů: vývoj a výhled
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice

Související otázky a odpovědi

Dvě odborové organizace
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Jmenování na dobu určitou
Zaměstnanecké výhody – stravování
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Působení odborové organizace u zaměstnavatele
Podmínky pro působení odborové organizace u zaměstnavatele
Založení odborové organizace a ochrana před rozvázáním pracovního poměru

Související judikáty

Odborová organizace