Úmrtí zaměstnance ve výpovědi

Plné znění otázky

Zaměstnanec dostal výpověď k 28. 2. 2023 s dvouměsíční lhůtou a třemi odstupnými platy z důvodu zrušení pracovního místa (zaniklo celé středisko). Tento zaměstnanec 16. 2. 2023 zemřel (není pracovní úraz). Má nárok na odstupné a případně jaké?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Pohřeb spoluzaměstnance
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Služební vůz - pracovní pohotovost
Zkrácený pracovní úvazek
Daňové zvýhodnění na děti
Neomluvená absence zaměstnance
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Neomluvená absence a krácení dovolené
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce/odstupné
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Nařízení neplaceného volna
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance

Související předpisy

§ 48, 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce