Dobu čerpání dovolené určuje zpravidla zaměstnavatel, přičemž by měl postupovat dle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí.

Základní informace

Při tvorbě rozvrhu čerpání dovolené zaměstnavatel přihlíží ke svým provozním poměrům, zároveň je ale povinen přihlédnout i k oprávněným zájmům zaměstnanců.

Rozvrh by měl zaměstnavatel vydat vždy zpravidla na období celého kalendářního roku, aby mohl být naplněn základní požadavek vyčerpání dovolené zaměstnanci v roce, ve kterém na ni vzniklo právo. V rámci rozvrhu by tedy měl zaměstnavatel všem zaměstnancům rozvrhnout celé jejich právo na dovolenou za daný kalendářní rok (tj. například celé 4 týdny či 5 týdnů), jakož i případnou nevyčerpanou dovolenou za předchozí kalendářní rok(y).

S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.

O čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel a zaměstnavateli nic nebrání rozvrh čerpání dovolené následně změnit. Pro změnu rozvrhu platí stejná pravidla jako pro jeho vydání. Změnu doby čerpání dovolené, která ještě nebyla zaměstnanci nařízena (písemně určena), není zaměstnavatel povinen zaměstnanci nijak kompenzovat. Zaměstnanci nevzniká právo na čerpání dovolené v termínu určeném v rozvrhu práce. Zaměstnanci by s tímto měli počítat a dovolenou závazně objednávat až v momentě, kdy mají dovolenou zaměstnavatelem písemně určenou. Povinnost nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez zavinění zaměstnavatele vznikly, má zaměstnavatel pouze pokud změní již písemně určenou (tedy ne pouze v rozvrhu dovolených plánovanou) dobu čerpání dovolené.

Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace nebo rada zaměstnanců, potřebuje k vydání rozvrhu dovolené jejich předchozí souhlas. Pokud u něj působí odborová organizace i rada zaměstnanců, je třeba předchozího souhlasu obou. Zaměstnavatel by proto měl rozvrh nejprve předložit těmto zástupcům a v případě požadavků jej upravit. Vydání rozvrhu čerpání dovolené bez předchozího souhlasu zástupců zaměstnanců jej nečiní neplatným, jedná se ovšem o porušení povinností zaměstnavatele.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Čerpání dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Nárok na dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?

Související otázky a odpovědi

Převádění dovolené
Nárok na dovolenou
Čerpání dovolené
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Převod dovolené do dalšího roku
Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Souvislé čerpání dovolené
Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Dovolená 2 týdny v celku
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Dohoda o provedení práce a průběžné čerpání dovolené
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené