Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného

Plné znění otázky

Jsme příspěvkovka odměňovaná platem. Zaměstnanec Jirka měl k 31. 3. 2021 ukončit PP z důvodu nadbytečnosti. V pracovním poměru byl od 15. 4. 2002. Pracovní úvazek je 30 hod/týdně PO-PÁ. Od 15. 3. 2021 do 7. 10. 2022 byl na PN. Tzn., chybí mu 17 dní do UPP. Nyní je na překážkách v práci za 100 % do 24. 10. 2022. Je správně stanoven datum ukončení PP? Jaká bude výše dovolené a odstupného? Spočetla jsem, že v roce 2021 odpracuje 12 týdnů a tím má nárok na 35 hodin ŘD. Nakonec odpracoval 10 týdnů a tím měl nárok na 29 hod. Vyčerpal 30 hodin dovolené. Tím přečerpal 1 hodinu. V roce 2022 mu žádný nárok nevznikl. Je správně strhnout mu 1 přečerpanou hodinu ŘD? Odstupné jsem počítala z prav. hr. výdělku. Do 08/2022 měl výdělek 14 803 Kč/měs. a od září se zvedly tarify, výdělek 16 085 Kč/měs. Hodinový mi vyšel za 3. čtvrtletí 45 691/396=115,38 Kč, tj. *4,348*30=15 051*3měs.=45 153 Kč odstupného. Překážky v práci budou 11 dní *6hod * 115,38=7 616 Kč. Je správná výše odstupného i překážek? Od 20. 10. 2022 mu vznikl nárok na SD. Má i invalidní důchod 1.stupně. Děkuji.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výkon práce pro účely dovolené
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Exekuce a odstupné
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Otázky a odpovědi k dovolené
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené

Související otázky a odpovědi

Snížení mzdového výměru
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené v roce 2021
Dědictví a daňové přiznání
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Nárok na dovolenou za rok 2021
Nárok na dovolenou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Neproplacená dovolená
Ukončení pracovního poměru - absence
Exekuce
Neomluvená absence a krácení dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Propuštění zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce