Nadbytečnost zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnavatel zaměstnává 2 účetní. Nyní se rozhodl si nechávat účetnictví zpracovávat externě, účetní se tedy pro něj staly nadbytečnými zaměstnanci, jelikož nemá pro ně žádnou jinou práci. Je možné v tomto případě dát účetním výpověď z důvodu nadbytečnosti (samozřejmě s odstupným)? Zpracování externě je levnější, než zaměstnávání 2 účetních. Varianta, že by byla propuštěna jen jedna, není výhodná, protože zaměstnavatel není s prací účetních příliš spokojen. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Neomluvená absence zaměstnance
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Způsob ukončení pracovního poměru
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Neomluvená absence a krácení dovolené
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

Související články

Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce

Související pracovní situace

Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce