Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ

Plné znění otázky

Použije se pro pracovníky zaměstnané na DPČ celý § 115 ZP? Pokud je směna rozvržena na státní svátek a pracovník na DPČ nepracuje, poskytne se náhrada dle § 115 odst. 3 ve výši průměrného příjmu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Směna a její maximální délka
Překrývání směn
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Sestavujeme rozvrh směn
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas

Související otázky a odpovědi

Jmenování na dobu určitou
Sanační omítka
Možnost zaměstnávání nezletilého cizince
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Plánování směny a svátek
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Provoz/směnnost dle německých svátků
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Saldo hodin
Neproplacená dovolená
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
DPČ a hodinová mzda
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Práce ve svátek
Plánování směn a práce přesčas

Související předpisy

281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony