Dohoda o změně pracovní smlouvy

Plné znění otázky

Zaměstnáváme uklízečku A na plný úvazek a současně má uzavřený další pracovní poměr jako kuchařku na úvazek 0,25 u naší organizace. Dále zaměstnáváme kuchařku U na plný úvazek. Kuchařka U dlouhodobě onemocněla. S uklízečkou A jsem uzavřela dohodu o změně pracovní smlouvy, která spočívala ve změně úvazku ve funkci kuchařka z 0,25 na 1, neboť bude po dobu nemoci kuchařky U zastupovat. Místo této uklízečky A jsem přijala na dohodu jinou uklízečku B, tudíž uklízečka A v současné době tuto funkci nezastává, ale po návratu kuchařky U z pracovní neschopnosti bude zase tuto funkci zastávat, takže vlastně pracovní poměr neskončil, ale co v této době pracovnice A bude mít - neplacené volno? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Převedení zaměstnance na jinou práci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí

Související otázky a odpovědi

Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neproplacená dovolená
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Náhrada mzdy během DPN
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19

Související předpisy

§ 49, 199, 217 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 3b zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění