Odvolání

Základní informace

V případech, kdy pracovní poměr vzniká jmenováním (§ 33 odst. 3 zákoníku práce) a u vedoucích zaměstnanců na vedoucích místech dle § 73 odst. 3, se kterými byla odvolatelnost sjednána, lze zaměstnance z pracovního místa odvolat a zaměstnanec se může rovněž pracovního místa vzdát.

V takovém případě sice pracovní poměr bez dalšího nekončí, ale možnost ukončení pracovního poměru takového odvolaného zaměstnance (nebo zaměstnance, který se pracovní pozice vzdal) je jednodušší.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přeložení
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Převedení na jinou práci
Přeložení
Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Převedení zaměstnance na jinou práci
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Výpověď z organizačních důvodů
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zaměstnávání brigádníků
Konkurenční doložka v praxi

Související otázky a odpovědi

Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Refundace mzdy
Odvolání z vedoucího pracovního místa a náležitosti převedení na jinou práci
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Proplacení stravného
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Statutární zástupce
Převod zaměstnance na jinou společnost
Dočasné přidělení
Zařazování nepedagogických pracovníků dle katalogu prací
Pracovní poměr na dobu určitou
Diskriminace v odměňování
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Převedení na jinou práci