Neproplacená dovolená

Plné znění otázky

Zaměstnanec ukončil pracovní poměr v 8/2023. Zbývalo mu 22 hodin dovolené. Bohužel až nyní jsme si všimli, že jsme mu nevyčerpanou dovolenou zapomněli proplatit. Jak, prosím, napravit naši chybu? Je možné dovolenou proplatit až ve mzdách za listopad, aniž bychom museli otevírat mzdy za srpen? (Říjen už máme uzavřený). Pro výpočet použijeme poslední známý průměr zaměstnance, odvedeme zdravotní (nemusíme počítat do minima?), sociální a 15 % daň z příjmu (jelikož prohlášení už nemám podepsané), opravíme ELDP (typ 52, kód 1P+). Je tento postup správný? Vztahují se k tomu ještě nějaké povinnosti?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Převádění nevyčerpané dovolené
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Exekuce a odstupné
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu

Související otázky a odpovědi

Určení nejbližšího zdravotnického zařízení zaměstnavatelem
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Srážky ze mzdy
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Proplacení dovolené
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Exekuce
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ

Související předpisy

§ 222 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce