Vyplnění ELDP

Plné znění otázky

Jak správně vyplnit kód v ELDP u zaměstnanců v těchto případech:

a) zaměstnankyně pracuje celý rok, má zkrácený úvazek a přiznaný 3. stupeň invalidity,

b) zaměstnanec má „plný“ pracovní úvazek, je důchodce, zároveň je společníkem a jednatelem dané s. r. o., ale za jednatelství nedostává žádný příjem?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Daňový nerezident - Ukrajinec
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
ELDP za rok 2019
Vyplnění ELDP
Neproplacená dovolená
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Mzdové listy
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnání malého rozsahu

Související články

Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Minimální mzda

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění