Vyživovaná osoba pro exekuční srážky

Plné znění otázky

Zaměstnanec má exekuční srážky (přednostní i nepřednostní), žije s družkou a s dítětem, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Žijí ve společné domácnosti, družka není jako vyživovaná osoba, jejich dítě vyživovanou osobou je. Teď se jim narodilo druhé dítě, na které zatím nebude uplatňovat daňové zvýhodnění. Bude druhé dítě považováno za vyživovanou osobu pro určení nezabavitelné částky? A to, že zaměstnanec nebude uplatňovat slevu, nemá vliv na určení nezabavitelné částky pro výpočet exekučních srážek? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Výpověď pracovní smlouvy
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Krácení nezabavitelné částky
Exekuce
Exekuce
Výživné a exekuce
Exekuce
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Pořadí srážek ze mzdy
Exekuce a přeplatek z ročního zúčtování
Souběh HPP, DPP a exekuce
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Zaměstnanec s exekucí, sražení zálohy na pracovní cestu
Exekuce - oznamovací povinnost při nástupu do zaměstnání
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Srážky ze mzdy - cestovné

Související články

Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád