Roční zúčtování

Plné znění otázky

1) Zaměstnanec (Slovák) má příjem ze závislé činnosti za rok 2018 jen u naší firmy. Požaduje udělat roční zúčtování daně a uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Doložil rodný list dítěte a potvrzení od manželky, která pracuje na Slovensku, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Můžeme mu v ročním zúčtování uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

2) Zaměstnanec (Slovák) u nás pracuje od 14. 6. 2018. Od 12. 9. 2018 je nemocen. Požaduje udělat roční zúčtování a vrátit přeplatek na dani z příjmu ze závislé činnosti. Pokud doloží potvrzení o tom, že do 13. 6. 2018 byl student, můžeme mu udělat roční zúčtování a vrátit přeplatek na dani z příjmu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související články

Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Daňové aktuality
Výkon nelegální práce cizinci
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky

Související otázky a odpovědi

Lékařská periodická prohlídka
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Změna úvazku a dovolená
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Fiktivní pojištění - EU
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců
Roční zúčtování daně
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Obchodní zástupci na Slovensku
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování
DPP a žádost o roční zúčtování daně
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Sleva na vyživované dítě

Související předpisy

100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 12-15 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 2. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35ba, 35c, 37, 38g, 38ch, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů