Pracovní poměr na dobu určitou

Plné znění otázky

Jsme základní škola - příspěvková organizace. Zaměstnáváme od 23. 11. 2016 učitelku. Smlouva byla sepsána na dobu určitou, nejdéle do 30. 6. 2017, po dobu rodičovské dovolené jiné učitelky. Zastupovaná učitelka však podruhé otěhotněla, tudíž smlouva byla dohodou prodloužena do 26. 4. 2019 - do 1 roku věku druhého dítěte. Zastupovaná učitelka prodloužila rodičovskou dovolenou do tří let věku druhého dítěte. Je správně smlouvu prodloužit zastupující učitelce už pouze do 23. 11. 2019 a poté bude pracovní poměr ukončen, nebo je možno prodloužit smlouvu až do 26. 4. 2021 (do 3 let věku dítěte), neboť zastupující učitelka nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Uplynutí doby
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Exekuce a odstupné
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Nařízení neplaceného volna
Statutární zástupce
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Exekuce na zaměstnance
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Den nástupu
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Vzájemný zápočet pohledávek při ukončení pracovního poměru
Čas strávený na cestě u DPP
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu

Související předpisy

§ 39 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 23a.3 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů