Dohoda o provedení práce u cizince

Plné znění otázky

Je možné zaměstnat cizince ze země mimo EU na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč bez odvodů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Výkon nelegální práce cizinci
Zaměstnávání brigádníků
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnání cizince na DPP
Zaměstnání cizince v ČR
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Volný vstup na trh práce - cizinec
Odměna předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Sociální a zdravotní pojištění u nerezidenta ČR
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Dohoda o provedení práce
Cizinci a odvody
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnávání cizinců

Související předpisy

§ 2, 6. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů