Změna pracovního poměru na dobu určitou

Plné znění otázky

Uzavřeli jsme pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2017, pak byl podepsán dodatek na prodloužení do 31. 12. 2018 a poté dodatek na dobu neurčitou, nyní bychom chtěli podepsat opět dodatek na dobu určitou. Lze změnit pracovní poměr na dobu neurčitou dodatkem znovu na dobu určitou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dočasné přidělení zaměstnance
Uplynutí doby
Převedení na jinou práci
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Mateřská dovolená v pracovněprávních vztazích
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Pracovní poměr na dobu určitou v otázkách a odpovědích
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem

Související otázky a odpovědi

Tiskopis Žádost o RZD
Vyúčtování daně ze závislé činnosti
Daňový bonus na děti při nemoci
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Opakování pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Pracovní smlouva na dobu určitou
Diskriminace v odměňování
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce