Dohoda o provedení práce

Plné znění otázky

Je možné u zaměstnance, který je vedený v zaměstnaneckém poměru, sepsat dohodu o provedení práce, nebo musíme vše dát do mzdy za dané období? Jedná se o činnost provedenou mimo pracovní dobu a netýkající se jeho pracovní náplně práce. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Pracovní smlouva
Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené
Souběh dohody o provedení práce a spolupráce
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Penzijní připojištění
Pracovní poměr na dobu určitou
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Zaměstnání OSVČ na DPP
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Odměna předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění u DPP
Prodloužení zkušební doby
Průměrný čistý výdělek z DPP
Dohoda o provedení práce

Související články

Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Zaměstnávání brigádníků
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vánoční brigády
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Dohoda o provedení práce
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce