Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Náš školník byl nemocen, takže jsme za něho vzali zástup. Nejdříve na dohodu o provedení práce. Po vyčerpání 300 hodin jsme DPP ukončili a uzavřeli se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti. Náš původní školník však nakonec odešel do důchodu. Tak jsme tedy chtěli sjednat zastupujícímu školníkovi na DPČ pracovní poměr na stejnou práci. Myslíme si, že jeden zaměstnanec nemůže u jednoho zaměstnavatele vykonávat dvě práce stejného druhu, v tomto případě školníka na základě pracovní smlouvy a DPČ. Proto chceme DPČ před sepsáním pracovní smlouvy ukončit. Ovšem problém nastal v tomto okamžiku, neboť k datu skončení, by měl zaměstnanec přečerpáno v průměru 20 hodin týdně na DPČ. DPČ byla uzavřena zhruba od března 2019 do srpna 2019. Jak tuto situaci řešit? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zaměstnávání brigádníků

Související otázky a odpovědi

Průměrný výdělek
Penzijní pojištění vyplácené z EU
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Pracovní smlouva
Druh práce v pracovní smlouvě
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr na dobu určitou
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Odměny z dohody o provedení práce a projekty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizince na DPP
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní poměr a dohoda o provedení práce u stejného zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti
Rozšíření pracovní pozice
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

§ 3, 34b, 76 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce