Odměna pro prokuru

Plné znění otázky

Prokuristé společnosti s r. o. mají uzavřenu pracovní smlouvu. Zastupují společnost, ale zároveň pracují jako vedoucí dvou oddělení. Je možné, aby s nimi společnost uzavřela místo pracovní smlouvy nějakou jinou smlouvu, na základě které by se na ně nevztahovala ustanovení zákoníku práce, ale zároveň by bylo možné ve smlouvě dojednat různé "benefity" jako např. stravenky, odměnu i po dobu dovolené, cestovní náhrady, používání služebního vozidla i pro soukromé účely apod. Je s prokuristy možné uzavřít nějakou obdobu smlouvy o výkonu funkce jednatele? Jak to bude s daňovou uznatelností "benefitů", s daní, sociálním a zdravotním pojištěním?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Otázka souběhu funkcí
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Ošetřovné pro dítě
Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní smlouva
Rozšíření pracovní pozice
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Příslib zaměstnání
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr

Související předpisy

§ 2. 1, 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 450-456 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník