Cizinci a odvody

Plné znění otázky

Zaměstnavatel přijal na DPČ občana Slovenska. Tento zaměstnanec prozatím čeká na určení příslušnost k právním přepisům. Rádi bychom se zeptali, do kterého státu máme odvádět zdravotní a sociální pojištění do chvíle, než obdržíme rozhodnutí o určení příslušnosti? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dohoda o pracovní činnosti
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné

Související články

Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Výkon nelegální práce cizinci
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Daňové aktuality
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků

Související otázky a odpovědi

Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Čtyřměsíční pracovní cesta
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Zaměstnávání cizince
Pojistné zahraničního zaměstnance
Přihlášení na zdravotní pojišťovnu
Zaměstnání cizince na DPP
Zaměstnání cizince v ČR
Zaměstnávání cizinců
Fiktivní pojištění - EU
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Roční zúčtování
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti