Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Při plnění oznamovací povinnosti je primárně zapotřebí mít na zřeteli, že pro oznámení příslušné skutečnosti (změny) platí ve zdravotním pojištění osmidenní lhůta. Za porušení této povinnosti, stanovené konkrétně při nástupu zaměstnance do zaměstnání v § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může zdravotní pojišťovna uložit nesvědomitému zaměstnavateli pokutu až 200 000 Kč.

V následujícím textu si formou příkladů probereme vybrané situace, které mohou zaměstnavatelé řešit v souvislosti se zaměstnáváním svých zaměstnanců, konkrétně při nástupu do zaměstnání, resp. při zahájení práce.

Pro vznik účasti na zdravotním pojištění rozhoduje u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr výhradně výše zúčtovaného příjmu, přičemž není rozhodující, zda zaměstnání trvá celý kalendářní měsíc, část kalendářního měsíce nebo dokonce jen jeden den. V roce 2019 tak zaměstnání v kalendářním měsíci vzniká, pokud u jednoho zaměstnavatele příjem:

  • u dohody o provedení práce (jedné či více) převyšuje 10 000 Kč,
  • u dohody o pracovní činnosti (jedné či více) činí alespoň 3 000 Kč.

Naproti tomu u pracovní smlouvy se odvádí pojistné z každé částky zúčtovaného příjmu.

U všech pracovněprávních vztahů se přihlíží i k potřebě dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, případně jeho poměrnou část, pokud není zaměstnanec (a zaměstnavatel jako plátce pojistného) od této povinnosti osvobozen v duchu ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Ošetřovné

Související články

Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Odstupné a zdravotní pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Jmenování
Vzor: Pracovní smlouva

Související otázky a odpovědi

Česká firma a slovenský zaměstnanec
Den nástupu
Konkurenční doložka
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní pojištění
Odvod pojistného na sociální pojištění
Odstupné
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neomluvená absence a krácení dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní