Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země

Plné znění otázky

Jakým způsobem se bude zdaňovat daní z příjmů a vůbec uzavírat dohoda o provedení práce s cizincem, rezidentem USA, který by prováděl pro českou firmu na území USA korekce a překlady odborných textů. Je potřeba nějaké pracovní povolení? Je vůbec nutné uzavírat pracovněprávní vztah?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o provedení práce
Závislá činnost a SZDZ
Dohoda o pracovní činnosti
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Obchodní zástupci na Slovensku
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Zaměstnání cizince na DPP
Zaměstnání cizince v ČR
Dohoda o provedení práce u cizince
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Učitel AJ na DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnávání manželky na DPP: odměna, stravenky
Daň z dohody o provedení práce
Vysílání zaměstnanců na Slovensko

Související předpisy

32/1994 Sb. o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
§ 2. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 22, 37 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů