Vliv elektronizace, automatizace a robotizace na rozvoj lidských zdrojů

Vydáno: 18 minut čtení

Elektronizace, automatizace a robotizace zasahují a budou čím dále výrazněji působit na personální procesy a celou oblast řízení lidských zdrojů. Dosavadní vybavenost personalistů především daty z oblasti personální statistiky a evidence nebude pro práci s lidskými zdroji dostatečně efektivní.

Management období 2.0-4.0 je jasnou výzvou pro personalisty

Dynamické uplatňování a využívání informací vyžadují intenzivní využívání elektronizace, automatizace a digitalizace procesů.

PŘÍKLAD č. 1:

Vítanou podporu informačních systémů v jednodušší podobě můžeme již dnes registrovat u systému HCIS (Human Capital Information System). HCIS se postupně mění (poměrně rychlým tempem) z administrativní informační báze na sofistikovaný nástroj. Ukázkou jeho významné role jsou podle poznatků praxe procesy získávání a výběru pracovníků a jejich hodnocení.

Je téměř jisté, že nejvýraznějším procesem bude elektronizace pokrývající šíři automatizace a následně robotizace. Žádný z těchto procesů nemá a nebude mít svojí absolutní suverenitu, nýbrž bezprostřední propojenost a možnou následnost. V souvislosti s tím je nezbytné se zmínit o virtuální realitě, která přináší revoluci srovnatelnou s robotizací v éře elektronizace a automatizace.

Revoluce, nebo také evoluce?

Elektronizace a následné procesy proměňují firmy a jejich byznys. Pro éru 2.0-4.0 bude naprosto nezbytné hledat, nacházet a zejména vychovávat lidi s potřebným profilem. Lidé s žádanými dovednostmi, kteří jsou schopni se stále učit a přizpůsobovat se novým podmínkám, budou mít na trhu práce stále vyšší cenu a budou také snáze hledat odpovídající uplatnění.

Je virtuální realita skutečnou revolucí? Nastupující technologie, řazené někdy nadneseně (možná i mylně) do společné kategorie, změní prostředí podnikání (zejména v průmyslové sféře).

PŘÍKLAD č. 2:

V současnosti, kdy je většina informací předávána prostřednictvím elektronických sdělovacích prostředků a médií, vzniká stále více oprávněných požadavků na předávání validních informací zaměstnancům. Dominantní roli v tom hrají obory průmyslu. Vhodnou zkušeností z praxe mohou být personální portály, jako je Datacentrum. Tento personální portál je možné na základě konkrétních požadavků společnosti (uživatele) flexibilně upravovat, zároveň je uživatelsky přívětivý (customer friendly).

Jednotlivé funkce personální práce provádí uživatelé podle tzv. rozcestníku, který umožňuje uživateli rozmanité konfigurace. Personální praxi vyhovuje především roztřídění do modulů týkajících se zaměstnanců (směnnost v provozu, termíny akcí, způsoby využití zaměstnaneckých benefitů apod.)

Virt

Související dokumenty

Související články

Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Osobní údaje v pracovněprávních vztazích - Změní se něco podle GDPR
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Osobní údaje v pracovněprávních vztazích - Změní se něco podle GDPR
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Od řízení k vedení
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání
Age management v organizacích
Čtyři mýty spojené s řízením lidí
Motivace jako "nové" sociální inženýrství
Personální management a praxe jeho řízení ve 21. století
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Práce a řízení v multikulturním prostředí
Podstata, tvorba, řízení a využití týmů
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Motivační nástroje vedoucího

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Dovolená navíc
Diskriminace v odměňování
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Teambuilding
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Odměna za práci
GDPR