Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Základní informace

S ohledem na změnu koncepce dovolené  v roce 2021 již není rozhodné, zda zaměstnanec pracuje v rámci rovnoměrného nebo nerovnoměrného rozvržení týdenní pracovní doby. Stávající úprava opouští dosavadní princip vyjadřování dovolené ve dnech a usiluje o přesnější vyjádření dovolené v hodinách.

Zákoník práce pouze stanovuje, že odpracuje-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby (tj. bez práce přesčas), prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.

Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby. Je tak nezbytné vypočítat pro daný kalendářní rok nárok na dovolenou za každé období s rozdílnou délkou týdenní pracovní doby samostatně.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Nová právní úprava dovolené
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Otázky a odpovědi k dovolené
Pracovní doba v obchodě
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Změna letního času v roce 2019
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Pracovní režim, 2. část
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Spořicí konto pracovní doby
Dovolená od 1. 1. 2021
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přepočet dovolené
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Saldo hodin
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Zákoník práce
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Zápočet SickDay a neplaceného volna
Směnný provoz
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Nepravidelný pracovní poměr
Rozvržení pracovní doby v dohodě o práci na dálku