Diskriminace v odměňování

Plné znění otázky

Naše společnost má stanoveny mzdové tarify/výše mzdy pro jednotlivé pracovní pozice, protože se jedná o pracoviště administrativy, nejsou tyto výše mzdy nikde zveřejněny (např. v kolektivní smlouvě). Výše mzdy je vždy sjednána v pracovní smlouvě. Náš zaměstnanec pracuje na marketingovém úseku, ve kterém pracují 3 vedoucí oddělení a několik projektových manažerů.

Tento zaměstnanec byl v roce 2013 povýšen na vedoucího oddělení. Rozhodnutím dřívějšího vedoucího úseku mu ale byla přiřazena mzda, která náleží pro pozici projektového manažera (mzda je nižší než pro vedoucího oddělení), a to z důvodu, že neměl podřízené zaměstnance. Pro úplnost dodávám, že ostatní 2 vedoucí oddělení na úseku měli podřízené, takže jim náleží mzda pro vedoucího oddělení. Tento zaměstnanec se ale o rozdílném odměňování dozvěděl a požadoval změnu ve mzdě (její navýšení), což mu bylo nadřízeným zamítnuto se zdůvodněním, že nemá podřízené. Do této doby se v organizační struktuře nic nezměnilo, ale zaměstnanec nyní podal znovu na zaměstnavatele oficiální žádost o upravení mzdy a doplacení rozdílu. Názor zaměstnavatele (nás) je ten, že tento „vedoucí oddělení“ nemá nárok na dorovnání ani na mzdu vedoucího oddělení, protože nikdy přímo nevedl zaměstnance, takže nemůže mít stejnou mzdu jako ostatní vedoucí oddělení s podřízenými, a to i přesto, že pracovní smlouva uvádí něco jiného.

Nyní jsme chtěli zaměstnanci také změnit pracovní smlouvu na pozici „projektový manažer“, ale zaměstnanec o tom nechce ani slyšet. Můžeme vás požádat o názor, jestli zaměstnanec má na dorovnání mezd nárok nebo můžeme trvat na našem stanovisku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Trest vyhoštění cizince
Přeložení
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odměna z dohody o provedení práce
Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Převedení zaměstnance na jinou práci
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Jmenování na dobu určitou
Statutární zástupce
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Odpovědnost účetní
Exekuce a odstupné
Mzdové listy
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Exekuce/odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Neplatné ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 11, 110 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce