Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka

Plné znění otázky

Zjistila jsem, že zaměstnanec, který měl za celý rok 2022 podepsané prohlášení poplatníka a každý měsíc měl tedy slevu na dani toto prohlášení, podepsal i u jiného zaměstnavatele. Zatím jsem na FÚ nezasílala Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Jak mám nyní situaci řešit vůči FÚ? Zaměstnanci neprávem čerpanou slevu srazím v následujících mzdách. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odpočet úroků z hypotečního úvěru
Posuzování nároku na dovolenou
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Uplatnění slevy na poplatníka
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru
Povinnost zaměstnance podat přiznání při vyplacení vyšší odměny
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Zvýhodnění na dítě
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby